Kara Harp Okulu Başvuruları

Bu yazı 29 Mart 2013 tarihinde yayınlandı.
harp_okulu
Paylaş

Ön Başvuru Tarihleri: 25 Mart – 16 Mayıs
Puan Türü: MF 1-2-3-4 ve TM 1-2-3
Ön Başvuru linki: http://www.kho.edu.tr/kho_onkayit2013/
Başvuru Kılavuzu: http://www.kho.edu.tr/kho_onkayit2013/kl…LAVUZU.doc

Konu ile ilgili soru ve görüşleriniz için tıklayın >
BAŞVURU 

          a.       Kimler Başvurabilir, Başvuru Koşulları Nelerdir?                                                         

Kara Harp Okuluna aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan erkek ve bayan adaylar başvurabilir.

          Başvuru Koşulları:

(1)     Harp Okulları Yönetmeliği’nin 44’üncü maddesinde düzenlenmiş olan “Harp Okulları Giriş Koşullarını” taşımak,

(2)     TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nin TSK askerî okullarına girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık niteliklerine uygun olmak,

(3)     Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziksel görünüşü kusursuz olmak (Ağız, çene ve diş yapısı muntazam olmak, göğüs kafesinde şekil bozukluğu bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çekecek ve göz estetiğini bozucu yara, yanık, leke, kellik, frengi ve cilt hastalığından iz bulunmamak, düztaban olmamak),

(4)     Kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve tüberküloz geçirmemiş olmak,

(5)     Frengi vb. bulaşıcı hastalığı bulunmamak,

(6)     Türkçeyi kusursuz konuşmak (Dilinde kekemelik, pepemelik, pelteklik, tutukluk vb. olmamak),

(7)     Duymasında herhangi bir kusuru bulunmamak,

(8)     Derecesine bakılmaksızın (Renk körlüğü, şaşılık, miyop, hipermetrop ve astigmat) herhangi bir göz kusuru bulunmamak ve lazer ameliyatlısı olmamak,

(9)     Sevk edileceği askerî sağlık teşkillerinden “ASKERÎ ÖĞRENCİ OLUR” kaydını içeren sağlık raporu almak,

(10)   Devam mecburiyeti olan ve aşağıda belirtilen okul türlerinden mezun olmak,

(a)     11033 Anadolu Lisesi (Yabancı Dille Öğretim Yapan Resmî Liseler),

(b)     11058 Fen Lisesi,

©     11017 Lise (Resmî ve Gündüz Öğretimi Yapan Liseler),

(ç)     11106 Lise, Özel Lise, (Yabancı Dil Ağırlıklı Program Uygulayan Liseler),

(d)     11066 Özel Fen Lisesi,

(e)     11025 Özel Lise,

(f)      11041 Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise,

(g)     30028 Lise Programı,

(ğ)     30077 Lise Programı (Yabancı Dil Ağırlıklı),

(h)     50027 Anadolu Öğretmen Lisesi,

(ı)      50019 Öğretmen Lisesi,

(i)      11122 Sosyal Bilimler Lisesi.

                    (11)   Öğreniminin herhangi bir safhasında yukarıda [2.a.(10)] belirtilen okul türleri dışındaki okullarda okumamış olmak,

(12)   Öğrenim gördükleri/görmekte oldukları liselerden, 2013 yılında mezun olmuş/olacak durumda olmak veya dönemine bakılmaksızın 2012 yılında mezun olmuş olmak (kesin kayıtların başlangıcına kadar mezun olmak),

(13)   2013 Yılı Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile Lisans Yerleştirme Sınavına (LYS) katılmış ve K.K.K.lığınca belirlenecek olan asgari puanı (Orta Öğretim Başarı Puanı dâhil edilmemiş)  almış olmak,

(14)   Yurt dışındaki okullardan mezun olanlar için bu okulların bir mesleğe yönelik olmadığını, lise ve dengi okullarıyla denkliğini belirten, Millî Eğitim Bakanlığınca onaylanmış belgeye sahip olmak (Bu belge yazılı sınav sonucunda K.K.K.lığı tarafından belirlenecek baraj puanı aşıldığı takdirde ikinci seçim aşaması sınavlarına gelirken getirilecektir.),

(15)   Şehit, muharip gazi veya malul gazi çocuklarına kontenjanın % 5’i oranında ilave kontenjan verilecektir. Diğer adaylar için tespit edilen baraj puanının (Orta Öğretim Başarı Puanı dâhil edilmemiş ham puana göre) % 90’ını alan Şehit, Muharip Gazi veya Malul Gazi çocukları ikinci seçim aşaması sınavlarına kabul edilecektir.

(16)   En fazla 20 yaşında olmak (01 Ocak 1993 ve daha sonra doğanlar müracaat edebilir. Yaş hesaplaması; 2013 yılından gün ve ay gözetmeksizin doğum yılının çıkarılması ile hesaplanır. Örneğin; 1993 yılında doğanlar için 2013-1993 = 20 yaş),

(17)   Her ne sebeple olursa olsun yaş düzeltmesi yaptıranların düzeltmeden önceki yaşları dikkate alınır.

(18)   Başvuruda bulunan adaylarda, TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esas alınarak hazırlanan TABLO-1 (Erkek) ve TABLO-2 (Bayan)de belirtilen boy ve ağırlıkları standartları aranır.

UYARI:      Askerî sağlık teşkillerince verilecek raporlara dayanılarak sağlık durumları kuvvet özelliklerine göre Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde belirtilen esaslara uygun olmadığı tespit edilenlerin okulla ilişikleri kesilir.                                                                                                        

          b.      YGS ve LYS’ye Girme Zorunluluğu var mıdır? 2013 ÖSYS Aday Bilgi Formunda          “Askerî Okullara Girme İsteği” Bölümünü İşaretlemek Zorunlu mudur?

(1)     Kara Harp Okuluna başvurabilmek için 2013 yılında yapılacak YGS’ye (Müteakiben nihai değerlendirmede kullanılmak üzere LYS’ye) girmek zorunludur.

(2)     Öğrencilerin, 2013 ÖSYS Aday Bilgi Formunda “Askerî Okullara Girme İsteği” alanını işaretlemiş ya da işaretlememiş olmalarına bakılmaksızın, başvuru kılavuzunda belirtilen usullerle (www.kkk.tsk.tr veya www.kho.edu.tr genel ağ adreslerinden) başvurmaları zorunludur.

          c.       Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?

(1)     Başvurular, www.kkk.tsk.tr veya www.kho.edu.tr genel ağ adreslerinden                 25 Mart-16 Mayıs 2013 tarihi saat 17.00’a kadar yapılacaktır. Başvuru formunun genel ağ üzerinden doldurulması esnasında kendinize ait bir şifre belirleyeceksiniz. Daha sonra bu şifreyi kullanarak, kendi bilgilerinizi kontrol edebilir, varsa değişikliklerinizi yapabilirsiniz. Başvuru bilgilerinizi ve şifrenizi gizli tutmanız gerekmektedir. Ayrıca şifrenizi unuttuğunuz takdirde yeni şifre e-posta adresinize gönderileceğinden başvuru formunda e-posta adresinizi doğru olarak girmeniz önemlidir.

                    (2)     Başvurunuz esnasında, mezun olduğunuz lise tür ve alanınızın uygun olduğu tüm okul ve alanlara başvurunuz doğrudan alınacaktır. Başvuru formunu doldurmayı müteakip “Başvurumu Kaydet” sekmesine bastığınızda başvurunuz tamamlanmış olacak ve karşınıza çıkacak sayfada başvurunuzla ilgili bilgiler (Okul ve alanınıza uygun olan tercihleriniz, referans numaranız vb.) yer alacaktır. Bu sayfanın çıktısını almanız faydanıza olacaktır.

(3)     İkinci seçim aşaması sınavları Kara Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları (K.K.Astsb. MYO, GATA Sağ.Astsb. MYO, K.K.K.lığı adına Hava Astsubay Meslek Yüksek Okuluna alınacak adaylar ve J.Gn.K.lığı adına K.K.Astsb. MYO’ya alınacak adaylar) için ortak olarak icra edileceğinden puanınız yeterli olduğu ve belirlenen kontenjana girebildiğiniz takdirde istediğiniz okula kayıt yaptırabilirsiniz.

(4)     Genel ağ haricinde yapılan başvurular (Dilekçe, mektup vb. yöntemlerle) kabul edilmeyecek ve bu dilekçelere cevap verilmeyecektir.

          ç.       Başvurunuz Hangi Durumlarda Geçersiz Sayılır?

(1)     Başvuru koşullarından herhangi birini taşımıyorsanız veya bu kılavuzda belirlenen okul türleri ve öğrenim kollarından mezun değilseniz, başvurunuz geçersiz sayılacaktır.

(2)     Genel ağ üzerinden başvuru yapıldıktan sonra sistem tarafından referans numarası verilmektedir. Referans numarası verilmiyorsa, başvurunuz kabul edilmemiş demektir. Başvurular esnasında başvuru şartlarına uymayan bir durumunuz olduğu takdirde program tarafından ikaz edileceksiniz. Başvurular devam ettiği sürece kendi belirlediğiniz şifre ile programa girip bilgilerinizde güncelleme yapabilir ve çözemediğiniz sorunlarla ilgili olarak verilen irtibat numaralarını arayabilirsiniz. Başvuru yapanların bilgilerinde herhangi bir hata varsa, başvuruların devam ettiği dönem içerisinde kayıtlarını düzeltmeleri gerekmektedir. Daha sonra yapılacak olan yazılı ve sözlü itirazlar dikkate alınmayacaktır.

 

3.       SEÇİM AŞAMALARI

          a.       İkinci Seçim Aşaması Sınavlarına Kimler Çağrılacaktır?

          (1)     Başvuru koşullarını taşıyarak ön kayıt başvurusu kabul edilen adaylar; YGS-1,    YGS-2, YGS-5 ve YGS-6 puan türlerinde aldıkları puanlardan en yüksek olanı esas alınarak sıralanacak, ihtiyaç duyulan aday sayısına bağlı olarak “Seçim Aşamaları Çağrı Puanı (Erkek ve bayan adaylar için ayrı ayrı)” belirlenecektir.

          (2)     Başvurusu kabul edilenler arasından seçim aşamalarına çağrılanlar, www.kkk.tsk.tr ve www.kho.edu.tr genel ağ adreslerinden ilan edilecektir. Seçim aşamalarına katılmaları için çağrılan adaylara ayrıca çağrı mektubu gönderilmeyecektir. Bu nedenle, genel ağdan seçim aşamalarına katılma tarihinizi ve neler yapmanız gerektiğini öğrenme zorunluluğunuz bulunmaktadır. Mağdur olmamanız için, başvuruların tamamlanmasını müteakip Haziran ayı başında durumunuzu öğrenmek üzere www.kkk.tsk.tr veya www.kho.edu.tr genel ağ adresini kontrol etmelisiniz.

 

          b.      İkinci Seçim Aşaması Sınavları Ne Zaman ve Nerede Yapılacaktır?

          (1)     İkinci seçim aşaması sınavları genel ağda yayımlanacak tarihte, Kara Harp Okulu Komutanlığı (Bakanlıklar/ANKARA)nda yapılacaktır.

(2)     Otobüsle AŞTİ’ye gelen adaylar, otogardan ANKARAY’a binerek Kızılay’a, Kızılay’dan Sokullu-Dikmen dolmuşlarıyla veya yaya olarak Kara Harp Okulu Komutanlığı (Maliye Bakanlığı Yanı) 1 Numaralı Nizamiyesine gelebilirler. Burada adaylar, yetkili personel tarafından karşılanacaktır. Krokide, Kızılay yönünden nasıl gelineceği belirtilmiştir.

 

 

c.       İkinci Seçim Aşaması Sınavlarına Gelirken Yanınızda Neler Getireceksiniz?

          (1)     Başvuruların tamamlanmasını müteakip, ikinci seçim aşaması faaliyetleri ile ilgili hususlar www.kkk.tsk.tr ve www.kho.edu.trgenel ağ adreslerinden ilan edilecektir.

          (2)     Genel ağda yayımlanan sayfada adayların hangi yolu izleyecekleri ve seçim aşamalarına gelirken beraberlerinde neler getirecekleri ayrıntılı olarak belirtilecektir.

UYARI: YGS sonuçları açıklandıktan sonra genel ağ sayfamızı sorgulayarak durumunuzu ve yapacaklarınızı öğreniniz. Bu işlemde geç kalmanız hâlinde seçim aşamalarına çağrılmanıza rağmen katılamayabilirsiniz.

          ç.       İkinci Seçim Aşaması Sınavları Nelerdir?

Seçim aşamaları;

          (1)     Başvuru Evraklarının Kontrolü,

          (2)     Ön Sağlık Muayenesi,

          (3)     Bedenî Yeterlilik Sınavı,

          (4)     Mülakat (Görüşme),

          (5)     Sağlık Kurulu Muayenesi,

d.      İkinci Seçim Aşaması Sınavları Nasıl Uygulanacaktır?

          (1)     Başvuru Evraklarının Kontrolü:

Başvurular, ÖSYM’den alınan bilgiler, başvuru formunuzdaki beyanlarınız ve sınavlara getirdiğiniz belgeler göz önüne alınarak değerlendirilecektir. Bu değerlendirmede, beyanınıza göre başvuru koşullarını taşıyıp taşımadığınız, öngörülen bölümlerden mezun olup olmadığınız ve diğer hususlar değerlendirilecektir (ÖSYM’den alınan bilgilerle, beyanınız çeliştiğinde ÖSYM’den alınan bilgiler doğru kabul edilecektir).

               (2)     Ön Sağlık Muayenesi:                                                                                               

             (a)     Adayların, fiziksel görünümü ile yaş, boy ve vücut ağırlığının istenen standartlarda olup olmadığı kontrol edilmektedir. TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde öngörülen kriterlere göre; adayların ön sağlık muayenesi yapılmaktadır.

            (b)     Adayların maddi ve manevi kayıplara uğramaması için; adayların uygun boy ve kiloda olup olmadığından (Yaş ve cinsiyete göre boy-kilo oranları TABLO-1 ve         TABLO-2’dedir.), düztabanlığı bulunmadığından, yüzünde ve vücudunda leke, yanık, derin ve uzun kesik izi bulunmadığından (Diğer nitelikler için TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği incelenebilir.) emin olarak seçim aşamalarına gelmesi önemlidir.

              (3)     Bedenî Yeterlilik Sınavı:

            (a)     Ön sağlık muayenesinden başarı ile geçen adaylar, Bedenî Yeterlilik Sınavına alınmaktadırlar. Bu sınav, adayların çabukluk, çeviklik ve kondisyonlarını ortaya çıkaracak dört farklı branşta yapılmaktadır. Bunlar;

(I)      Barfikste kol çekme (bayan adaylar için barfikste asılı bekleme),

(II)     Durarak uzun atlama,

(III)    Mekik,

         (IV)    Basketbol topu fırlatma,

(V)    400 m koşu (bayan adaylar için800 m koşu) aşamalarından oluşmaktadır.

           (b)     Bu sınava önceden hazırlanarak gelmeniz başarınızı artıracaktır. Testten alacağınız notlar, değerlendirmenize doğrudan etki edecektir. Bedenî Yeterlilik Sınavında belirlenen barajları geçemeyen adaylar elenecektir. Erkek adaylar için branşlara göre baraj dereceleri TABLO-3’te, bayan adaylar için TABLO-4’tedir.

             (4)     Mülakat (Görüşme):

Bu aşamada, görüşme yoluyla adayın konuşma yeteneği, ses tonu, heyecan durumu, çok yönlü düşünme, davranışlardaki denge, kendine güven gibi unsurlar gözlenerek elde edilen bilgiler değerlendirilmektedir. Adaylar 100 tam puan üzerinden değerlendirilmekte, 70 ve üstü puan alan adaylar başarılı kabul edilmektedir.

(5)     Sağlık Kurulu Muayenesi:

Seçim aşamalarında başarılı olan adaylar, “Askerî Öğrenci Olur” kararlı sağlık raporu almak amacıyla, askerî sağlık teşkillerine sevk edilmektedir.

Diğer Kuvvet Komutanlıklarının Harp Okulları veya Meslek Yüksekokulları için alınmış olan “Askerî Öğrenci Olur.” kararlı sağlık raporları, geçerli kabul edilmektedir. Bu durumda olan adaylar, ayrıca askerî sağlık teşkillerine sevk edilmezler. Almış oldukları ön raporun aslı veya onaylı fotokopisi yeterli olmaktadır.

e.  Değerlendirme Nasıl Yapılacaktır?

                    (1)     İkinci seçim aşamasının her sınavı 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Adaylar, bedenî yeterlilik sınavından aldıkları puanın %15’i, mülakat sınavından aldıkları puanın   % 15’i ve ikinci basamak sınavı olan Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS)ndan aldıkları puanın       (MF-1, MF-2, MF-3, MF-4, TM-1, TM-2 ve TM-3 puan türlerinden en yüksek olanı) %70’inin (Orta Öğretim Başarı Puanı dâhil edilmemiş ham puana göre) toplamından oluşan sonuç puanına göre en yüksek puanlıdan başlanmak üzere sıralanarak asil ve yedek adaylar belirlenecektir. Belirlenen bu adaylardan kontenjan kadarı KHO’ya girmeye hak kazanacaktır. ÖSYM-2013 Kılavuzunda Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) taban puanını geçemeyen adaylar sıralamaya girmeye hak kazanamayacaklardır.

Sonuç Puanı = LYS (100 tam puana dönüştürülmüş)(%70) + Bedenî Yeterlilik Puanı (%15) + Mülakat Puanı (%15)

               (2)     Şehit, muharip gazi ve malul gazi çocuklarına, kontenjanın %5’i oranında ilave kontenjan verilecektir. Diğer adaylar için tespit edilen puan barajının %90’ını alan şehit, muharip gazi ve malul gazi çocuklarının başvuruları kabul edilir ve bu adayların kendi aralarında yapılacak sıralama neticesinde kontenjanın %5’i kadar olan adayın okula kaydedilmesi sağlanır. Kendi hakları ile okula kayıt yaptırma hakkını elde eden adaylar %5’lik kontenjanın dışında tutulur.

Bu yazı 777 kere okundu. | 29 Mart 2013 tarihinde yayınlandı.
 • Site Yorum

5 adet yorum var.

 1. celal altundaş diyor ki:

  sağ olun valla çok detaylı açıklamışsınız

 2. celal altundaş diyor ki:

  sağ olun valla çok detaylı açıklamışsınız.

 3. Gulnare diyor ki:

  merhaba , ben cinliyim ve suanda cinde lisans okuyorum .
  yabancilarin kara harp okuluna basvurma sansi varmidir?

 4. derya değirmenci diyor ki:

  çok teşekkürler çok detaylı açıklamışsını

Bir yorum bırak

Facebookta bizi bulun