Kara Astsubay MYO Başvuruları

 

Ön Başvuru Tarihleri: 25 Mart – 16 Mayıs
Puan Türü: YGS 1-2-5-6
Ön Başvuru linki: http://www.kho.edu.tr/kho_onkayit2013/
Başvuru Kılavuzu: http://www.kho.edu.tr/kho_onkayit2013/kl…ILAVUZ.doc

Astsubay MYO Başvuru Kılavuzu>

 

Konu ile ilgili soru ve görüşleriniz için tıklayın >

BAŞVURU 

          a.       Hangi Okullara Kayıt Yaptırabileceğim?

                   Yapılacak tek sınav; 3 (üç) okul (K.K.Astsb. MYO, GATA Sağ.Astsb. MYO ve Hv. Astsb. MYO) için geçerli olacağından, başarılı olan adaylar;

                   (1)     Kara Kuvvetleri Astsubay Meslek Yüksek Okulu,

(2)     J.Gn.K.lığı adına Kara Kuvvetleri Astsubay Meslek Yüksek Okulu,

                   (3)     GATA Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulu,

                   (4)     K.K.K.lığı adına Hava Astsubay Meslek Yüksek Okullarından herhangi birine kayıt yaptırabileceklerdir.

          b.      Başvuru Koşulları Nelerdir?

(1)     Astsubay Meslek Yüksek Okulları Yönetmeliği’nin 44’üncü maddesinde düzenlenmiş olan “Giriş Şartlarını” taşımak (K.K.Astsb. MYO’ya erkek ve bayan, GATA Sağ.Astsb. MYO ile Hv.Astsb. MYO’ya erkek adayların başvuruları kabul edilecektir.),

(2)     Askerlik hizmetini yapmamış olmak, silâhaltında bulunmamak, askerlik çağına giren adaylar için sevk tehirli olmak,

(3)     TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nin TSK askerî okullarına girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık niteliklerine uygun olmak,

(4)     Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziksel görünüşü kusursuz olmak (Ağız, çene ve diş yapısı muntazam olmak, göğüs kafesinde şekil bozukluğu bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çekecek ve göz estetiğini bozucu yara, yanık, leke, kellik, frengi ve cilt hastalığından iz bulunmamak, düztaban olmamak),

(5)     Kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve tüberküloz geçirmemiş olmak,

(6)     Frengi vb. bulaşıcı hastalığı bulunmamak,

(7)     Türkçeyi kusursuz konuşmak (Dilinde kekemelik, pepemelik, pelteklik, tutukluk vb. olmamak),

(8)     Duymasında herhangi bir kusuru bulunmamak,

(9)     Derecesine bakılmaksızın (Renk körlüğü, şaşılık, miyop, hipermetrop ve astigmat) herhangi bir göz kusuru bulunmamak ve lazer ameliyatlısı olmamak,

(10)   Sevk edileceği askerî sağlık teşkillerinden “ASKERÎ ÖĞRENCİ OLUR” kaydını içeren sağlık raporu almak,

(11)   Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devam mecburiyeti olan ve Genelkurmay Başkanlığınca onaylanan lise ve dengi okullardan 2013 yılında mezun olmuş/olacak durumda olmak veya dönemine bakılmaksızın 2012 yılında mezun olmuş olmak (kesin kayıtların başlangıcına kadar mezun olmak),

                    (12)   TABLO-1’de belirtilen kaynak okullardan ve TABLO-2’de belirtilen alanlardan mezun olmak (K.K.Astsb. MYO’ya temin edilecek bayan öğrenciler İşletme Yönetimi programına alınacaklardır. Bu kapsamda, TABLO-1 ve TABLO-2’de belirtilen programlara kaynak oluşturan okul ve alan mezunu bayan adayların başvuruları geçerli kabul edilecektir.),

(13)   2013 yılında yapılacak YGS sınavına girmek ve belirlenecek olan taban puanın üzerinde puan almak,

(14)   Yurt dışındaki okullardan mezun olanlar için lise ve dengi okullarıyla denkliğini belirten, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış belgeye sahip olmak,

(15)   Şehit, muharip gazi veya malul gazi çocuklarına kontenjanın % 5’i oranında ilave kontenjan verilecektir. Diğer adaylar için tespit edilen baraj puanının (Ortaöğretim Başarı Puanı dâhil edilmemiş ham puana göre) % 90’ını alan Şehit, Muharip Gazi veya Malul Gazi çocukları ikinci seçim aşaması sınavlarına kabul edilecektir.

(16)   En fazla 21 yaşında olmak (01 Ocak 1992 ve daha sonra doğanlar müracaat edebilir. Yaş hesaplaması; 2013 yılından gün ve ay gözetmeksizin doğum yılının çıkarılması ile hesaplanır. Örneğin; 1992 yılında doğanlar için 2013 -1992 =21 yaş),

(17)   Her ne sebeple olursa olsun yaş düzeltmesi yaptıranların düzeltmeden önceki yaşları dikkate alınır.

(18)   Başvuruda bulunan adaylarda, TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esas alınarak hazırlanan TABLO-3 (Erkek) ve TABLO-4 (Bayan)de belirtilen boy ve ağırlıkları standartları aranır.

UYARI:      Askerî sağlık teşkillerince verilecek raporlara dayanılarak sağlık durumları kuvvet özelliklerine göre Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde belirtilen esaslara uygun olmadığı tespit edilenlerin okulla ilişikleri kesilir.  

          c.       Kimler Başvuramaz?                         

(1)     Yukarıda başvuracak adaylar için “b” fıkrasında, belirtilen koşulları taşımayanlar başvuramazlar. Giriş koşullarını taşımadıkları halde yanlış bilgi vererek, asılsız belge düzenleyenlerden, okula kaydını yaptırmış olanların bu durumları eğitim-öğretim süresi içinde herhangi bir tarihte tespit edilirse, okul ile ilişikleri derhal kesilir ve haklarında yasal işlem başlatılır.

(2)     TABLO-1 ve TABLO-2’de belirtilen okul türleri ve öğrenim kollarından mezun olmak esastır. Benzeri ya da aynı müfredat ile eğitim almış olsalar dahi bu kılavuzda yer almayan okul türü ve öğrenim kollarından mezun olanlar başvuramaz.

          ç.       Başvuru İçin Hangi Okul Türü ve Öğrenim Kolundan Mezun Olmak Gerekir?

Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvuruda bulunmak için kılavuzun sonunda yer alan TABLO-1’de belirtilen okul türlerinden ve TABLO-2’de belirtilen öğrenim kollarından mezun olmak gerekmektedir.

          d.      YGS’ye Girme Zorunluluğu var mıdır? 2013 ÖSYS Aday Bilgi Formunda          “Askerî Okullara Girme İsteği” Bölümünü İşaretlemek Zorunlu mudur?

(1)     Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvurabilmek için 2013 yılında yapılacak YGS’ye girmek zorunludur.

(2)     Adayların, 2013 ÖSYS Aday Bilgi Formunda “Askerî Okullara Girme İsteği” alanını işaretlemiş ya da işaretlememiş olmalarına bakılmaksızın, başvuru kılavuzunda belirtilen usullerle (www.kkk.tsk.tr veya www.kho.edu.tr genel ağ adreslerinden) başvuru yapmaları zorunludur.

          e.       Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?

(1)     Başvurular, www.kkk.tsk.tr veya www.kho.edu.tr genel ağ adreslerinden          25 Mart-16 Mayıs 2013 tarihleri arasında (16 Mayıs 2013 saat 17.00’a kadar) yapılacaktır. Başvuru formunun genel ağ üzerinden doldurulması esnasında kendinize ait bir şifre belirleyeceksiniz. Daha sonra bu şifreyi kullanarak, kendi bilgilerinizi kontrol edebilir, varsa değişikliklerinizi yapabilirsiniz. Başvuru bilgilerinizin başkaları tarafından ulaşılıp değiştirilmemesi için, şifrenizi gizli tutmanız gerekmektedir. Ayrıca şifrenizi unuttuğunuz takdirde yeni şifre e-posta adresinize gönderileceğinden, e-posta adresinizi başvuru formuna doğru olarak girmeniz önemlidir.

(2)     Başvurunuz esnasında, mezun olduğunuz lise tür ve alanınızın uygun olduğu tüm okul ve alanlara başvurunuz doğrudan alınacaktır. Başvuru formunu doldurmayı müteakip “Başvurumu Kaydet” sekmesine bastığınızda başvurunuz tamamlanmış olacak ve karşınıza çıkacak sayfada başvurunuzla ilgili bilgiler (Okul ve alanınıza uygun olan tercihleriniz, referans numaranız vb.) yer alacaktır. Bu sayfanın çıktısını almanız veya elektronik ortama kaydetmeniz faydanıza olacaktır.

(3)     İkinci seçim aşaması sınavları Kara Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları için ortak olarak icra edileceğinden, puanınız yeterli olduğu ve belirlenen kontenjana girebildiğiniz takdirde istediğiniz okula kayıt yaptırabilirsiniz.

(4)     Genel ağ haricinde yapılan başvurular (Dilekçe, mektup vb. yöntemlerle) kabul edilmeyecek ve bu başvurulara cevap verilmeyecektir.

          f.       Başvurunuz Hangi Durumlarda Geçersiz Sayılır?

(1)     Başvuru koşullarından herhangi birini taşımıyorsanız veya bu kılavuzda belirlenen okul türü ve öğrenim kolundan mezun değilseniz, başvurunuz geçersiz sayılacaktır.

(2)     Genel ağ üzerinden başvuru yapıldıktan sonra sistem tarafından referans numarası verilmektedir. Referans numarası verilmiyorsa, başvurunuz kabul edilmemiş demektir. Başvurular esnasında başvuru şartlarına uymayan bir durumunuz olduğu takdirde program tarafından ikaz edileceksiniz. Başvurular devam ettiği sürece kendi belirlediğiniz şifre ile programa girip bilgilerinizde güncelleme yapabilir ve çözemediğiniz sorunlarla ilgili olarak verilen irtibat numaralarını arayabilirsiniz. Başvuru yapanların bilgilerinde herhangi bir hata varsa, başvuruların devam ettiği dönem içerisinde kayıtlarını düzeltmeleri gerekmektedir. Daha sonra yapılacak olan yazılı ve sözlü itirazlar dikkate alınmayacaktır.

3.       SEÇİM AŞAMALARI

          a.       Seçim Aşamalarına Kimler Çağrılacaktır?

          (1)     Başvuru koşullarını taşıyarak ön kayıt başvurusu kabul edilen adaylar;

(a)     K.K. Astsubay Meslek Yüksek Okulu için (İşletme Yönetimi Programı ve Teknik Programlar) YGS (1, 2, 3, 4, 5, 6) puan türlerinde aldıkları puanlardan en yüksek olanı esas alınarak sıralanır. İhtiyaç duyulan aday sayısına bağlı olarak “Seçim Aşamaları Çağrı Puanı” belirlenir.

(b)     GATA Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulu için YGS-1 ve YGS-2 puan türlerinde aldıkları puanlardan en yüksek olanı esas alınarak sıralanır ve ihtiyaç duyulan aday sayısına bağlı olarak “Seçim Aşamaları Çağrı Puanı” belirlenir.

©     K.K.K.lığı adına Hv.Astsb. MYO’ya alınacak adaylar için ayrı bir taban puan belirlenmez. Hv.Astsb. MYO’ya kaynak teşkil eden ve TABLO-1 ile TABLO-2’de belirtilen okul ve alanlarından mezun olan adaylar, K.K.Astsb. MYO için belirlenen taban puan ile ikinci seçim aşaması sınavlarına çağrılır.

          (2)     Başvurusu kabul edilenler arasından seçim aşamalarına çağrılanlar, www.kkk.tsk.tr veya www.kho.edu.tr genel ağ adreslerinde ilan edilecektir. Seçim aşamalarına katılmaları için çağrılan adaylara ayrıca çağrı mektubu gönderilmeyecektir. Bu nedenle, genel ağdan seçim aşamalarına katılma tarihinizi ve neler yapmanız gerektiğini öğrenme zorunluluğunuz bulunmaktadır. Mağdur olmamanız için, başvuruların tamamlanmasını müteakip Haziran ayı içerisinde durumunuzu öğrenmek üzere www.kkk.tsk.tr veya www.kho.edu.tr genel ağ adreslerini kontrol/takip etmelisiniz.

          b.      İkinci Seçim Aşaması Sınavları Ne Zaman ve Nerede Yapılacaktır?

          (1)     İkinci Seçim Aşaması Sınavları genel ağ yayımlanacak tarihte, Kara Harp Okulu Komutanlığı (Bakanlıklar/ANKARA)’nda yapılacaktır.

(2)     Otobüsle AŞTİ’ye gelen adaylar, otogardan ANKARAY’a binerek Kızılay’a, Kızılay’dan Sokullu-Dikmen dolmuşlarıyla veya yaya olarak Kara Harp Okulu Komutanlığı (Maliye Bakanlığı Yanı) 1 Numaralı Nizamiyesine gelebilirler. Burada adaylar, yetkili personel tarafından karşılanacaktır. Krokide, Kızılay yönünden nasıl gelineceği belirtilmiştir.

 

c.       İkinci Seçim Aşaması Sınavlarına Gelirken Yanınızda Neler Getireceksiniz?

          (1)     Başvuruların tamamlanmasını müteakip, ikinci seçim aşaması faaliyetleri ile ilgili hususlar www.kkk.tsk.tr ve www.kho.edu.trgenel ağ adreslerinde ilan edilecektir.

          (2)     Genel ağda yayımlanan sayfada adayların hangi yolu izleyecekleri ve seçim aşamalarına gelirken beraberlerinde neler getirecekleri ayrıntılı olarak belirtilecektir.

UYARI: YGS sonuçları açıklandıktan sonra genel ağ sayfamızı sorgulayarak durumunuzu ve yapacaklarınızı öğreniniz. Bu işlemde geç kalmanız hâlinde, seçim aşamalarına çağrılmanıza rağmen katılamayabilirsiniz.

          ç.       İkinci Seçim Aşaması Sınavları Nelerdir?

Seçim aşamaları;

          (1)     Başvuru Evraklarının Kontrolü,

          (2)     Ön Sağlık Muayenesi, 

          (3)     Bedenî Yeterlilik Sınavı,

          (4)     Mülakat (Görüşme),

          (5)     Sağlık Kurulu Muayenesi.

d.      İkinci Seçim Aşaması Sınavları Nasıl Uygulanacaktır?

          (1)     Başvuru Evraklarının Kontrolü:

Başvurular, ÖSYM’den alınan bilgiler, başvuru formunuzdaki beyanlarınız ve sınavlara getirdiğiniz belgeler göz önüne alınarak değerlendirilecektir. Bu değerlendirmede, beyanınıza göre başvuru koşullarını taşıyıp taşımadığınız, öngörülen bölümlerden mezun olup olmadığınız ve diğer hususlar değerlendirilecektir (ÖSYM’den alınan bilgilerle, beyanınız çeliştiğinde ÖSYM’den alınan bilgiler doğru kabul edilecektir.).

              (2)     Ön Sağlık Muayenesi:

             (a)     Adayların, fiziksel görünümü ile yaş, boy ve vücut ağırlığının istenen standartlarda olup olmadığı kontrol edilmektedir. TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde öngörülen kriterlere göre adayların ön sağlık muayenesi yapılmaktadır.

            (b)     Adayların maddi ve manevi kayıplara uğramaması için; adayların uygun boy ve kiloda olup olmadığından (Yaş ve cinsiyete göre boy-kilo oranları TABLO-3 ve TABLO-4’tedir.), düztabanlığı bulunmadığından, yüzünde ve vücudunda leke, yanık, derin ve uzun kesik izi bulunmadığından (Diğer nitelikler için TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği incelenebilir.) emin olarak seçim aşamalarına gelmesi önemlidir.  

              (3)     Bedenî Yeterlilik Sınavı:

            (a)     Ön sağlık muayenesinden başarı ile geçen adaylar, Bedenî Yeterlilik Sınavına alınmaktadırlar. Bu sınav; adayların çabukluk, çeviklik ve kondisyonlarını ortaya çıkaracak beş farklı branşta yapılmaktadır. Bunlar;

(I)      Barfikste kol çekme (bayan adaylar barfikste asılı bekleme),

(II)     Durarak uzun atlama,

(III)    Mekik,

(IV)    Basketbol topu fırlatma

(V)     400 m (bayan adaylar 800 m) koşu aşamalarından oluşmaktadır.

                        (b)     Bu sınava önceden hazırlanarak gelmeniz başarınızı artıracaktır. Testten alacağınız notlar, değerlendirmenize doğrudan etki edecektir. Bedenî Yeterlilik Sınavında belirlenen barajları geçemeyen adaylar elenecektir. Erkek adaylar için branşlara göre baraj dereceleri TABLO-5’te, bayan adaylar için TABLO-6’dadır.

 

            (4)     Mülakat (Görüşme):

Bu aşamada, görüşme yoluyla adayın konuşma yeteneği, ses tonu, heyecan durumu, çok yönlü düşünme, davranışlardaki denge, kendine güven gibi unsurlar gözlenerek elde edilen bilgiler değerlendirilmektedir. Adaylar 100 tam puan üzerinden değerlendirilmekte, 70 ve üstü puan alan adaylar başarılı kabul edilmektedir.

(5)     Sağlık Kurulu Muayenesi:

Seçim aşamalarında başarılı olan adaylar, “Askerî Öğrenci Olur” kararlı sağlık raporu almak amacıyla, askerî sağlık teşkillerine sevk edilmektedir.

Diğer Kuvvet Komutanlıklarının Harp Okulları veya Meslek Yüksekokulları için alınmış olan “Askerî Öğrenci Olur.” kararlı sağlık raporları geçerli kabul edilmektedir. Bu durumda olan adaylar, ayrıca askerî sağlık teşkillerine sevk edilmezler. Almış oldukları ön raporun aslı veya onaylı fotokopisi yeterli olmaktadır.

    

 e.       Değerlendirme Nasıl Yapılacaktır?

              (1)     K.K.Astsb. MYO, GATA Sağ.Astsb. MYO ve K.K.K.lığı namına Hv.Astsb. MYO’ya sivil kaynaktan başvuran adayların değerlendirilmesi:          

İkinci seçim aşamasının her sınavı 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Adaylar, bedenî yeterlilik sınavından aldıkları puanın % 15’i, mülakat sınavından aldıkları puanın % 15’i ve YGS’den aldıkları puanın [K.K. Astsubay MYO için YGS (1, 2, 3, 4, 5, 6) puanlarının en yükseği, GATA Sağlık Astsubay MYO için YGS-1 ve YGS-2 puanlarının en yükseği, K.K.K.lığı adına Hv.Astsb. MYO’ya alınacak adaylar için YGS (1, 2, 5, 6) puanlarının en yükseği] % 70’inin (Ham puana göre) toplamından oluşan sonuç puanına göre en yüksek puanlıdan başlanmak üzere sıralanarak asil ve yedek adaylar belirlenecektir. Belirlenen bu adaylardan kontenjan kadarı okullara girmeye hak kazanacaktır.

Sonuç Puanı =  YGS (100 tam puana dönüştürülmüş)(%70) + Bedenî Yeterlilik Puanı (%15) +  Mülakat Puanı (%15)

 
 
 

81 Yorum

 1. ipek diyor ki:

  Allah ım yardım et.

 2. emre diyor ki:

  Ben kullanicı adimı kaybettım ne yapmaliyım ? Birde ne zaman açiklanacak mülakat tarihi

  • ahmet diyor ki:

   Başvuru ekranında ‘kullanıcı adı’ gibi bilgilerle ilgi yeterli bilgim yok. Ancak Kara Harp Okulu ve Kara Astsubay Meslek Yükseokulu’ndan telefon ederek bilgi alabilirsiniz.

   Mülakat tarihlerini yine bu iki kurumun internet sitelerinden sürekli takip etmeniz gerekiyor. Net bir bilgi yok. Biz de bilgi edindiğimizde burada paylaşacağız. Ancak gene de ilgili kurumların sitelerini sürekli takip edin.

 3. süleyman kaçmaz diyor ki:

  ya bu myo başvuru sonuçları ne zaman acııklanacak bir bilginizz varmı bu konu ile ilgi,lütfen yardımcı olur musunuz

  • ahmet diyor ki:

   Takip ettiğimiz kadarı ile henüz bir açıklama yapılmadı. Ne zaman açıklanacağına dair bir bilgi de yok. Elimizden geldiğince takip ediyoruz. Açıklandığında buradan duyuracağız.

 4. emre diyor ki:

  mülakatlar geçtimi peki ?

  • ahmet diyor ki:

   İnternet üzerinden önbaşvurular sona erdi. İkinci Seçim Aşaması Sınavları (mülakatlar dahil) henüz yapılmadı. Öncelikle önbaşvurular sonucunda bu sınavlara girmeye hak kazananlar açıklanacak, sonrasında bu sınavların yapılacağı tarih açıklanacak. Takip edebildiğimiz kadarı ile bu açıklamalar henüz yapılmadı. Bu sınavlar muhtemelen Temmuz ayı gibi yapılacak.

 5. Yusuf diyor ki:

  Arkadaşlar Kara Astsubay MYO için puan ygsden alınacak baraj puanı yeterli olacak diolar acaba doğrumu ?

  • ahmet diyor ki:

   Süreç şu şekilde:
   1- Ön başvurular yapılacak (yapıldı).
   2-Başvuran aday sayısına göre bir Çağrı Puanı (YGS 1-2-5-6 puanlarına göre) belirlenecek.
   3- Bu puan üzerinde olanlar 2. Seçim Aşaması Sınavlarına (Mülakat, Fiziki Yeterlilik, Sağlık Kontrolü) çağrılacak.
   4- Bu sınavlardan en yüksek puanla geçenlerden kontenjan sayısınca öğrenci Meslek Yüksek Okulu’na kabul edilecek.

 6. erol diyor ki:

  daha acıklanmadımı

 7. ibo diyor ki:

  arkadaşlar ben geçen yl grdim bildiğiniz gibi olmuyor . 62200 başvuru vardı geçen yıl bunların içinden sadece 1200 tanesi alınıyor bunun 200 ü yedek oluyor asial 1000 tane alınıyor. gurup olarak giriliyor çok sayıda elenen oluyor bizim gurup 200 kişi yakındı . ama sadece 4 kişi geçti tamamen şanns meselesi

 8. şeyda diyor ki:

  ARKADAŞLAR BENDE BAŞVURU YAPTIM,SONUÇLAR NEZAMN ACIKLANIYO,HİÇBİ BİLGİM YOK BENİM YARDIM EDERSENİZ BANA COK SEVİNİRİM.

 9. murat diyor ki:

  ön başvuru sonuçları ne zaman açıklanır arkadaşlar?

 10. esra hilal öztürk diyor ki:

  açklansın artık.. inş allahın iznyle mülakatlara giderim..

 11. songül diyor ki:

  haziran ın kaçında açıklanır?? açıklanınca yazınnn.

 12. ahmet diyor ki:

  Değerli arkadaşlar, sonuçlar henüz açıklanmadı. Elimizden geldiğince takip ediyoruz. Geçen sene 20 Haziran civarında açıklanmış ve 26-27 Temmuzda 2. aşama sınavların yapılacağı belirtilmişti. Geçen seneki açıklama için şu konuyu okuyabilirsiniz >> http://www.forum.geredelisesi.com/konu-2012-kara-harp-ve-ast-myo-basvuru-sonuclari-aciklandi.html

 13. duygu diyor ki:

  bu yıl mülakatlar Ankara’da nerde olucak ?

  • ahmet diyor ki:

   Bu yıl için henüz bilgimiz yok. Geçen sene Kara Harp Okulu’nda olmuştu, bu yıl da büyük ihtimalle aynı yerde olacak.

 14. Harun Yılmaz diyor ki:

  Cümleten merhaba…
  Önbaşvuru sonuçları ne zaman açıklanır ?
  Birde nasıl bakabiliriz ?

 15. ali diyor ki:

  malul gazi çocuguyum bana öncelik var mı gazi çocugu oldugumu bütün assubaylık bölümlerine belirtmem şart mı yoksa onlar ögreniyorlar mı ben ön kayıt yapınca

  • ahmet diyor ki:

   Şu madde gereği özel bir durum var: “Şehit, muharip gazi veya malul gazi çocuklarına kontenjanın % 5’i oranında ilave kontenjan verilecektir. Diğer adaylar için tespit edilen baraj puanının (Ortaöğretim Başarı Puanı dâhil edilmemiş ham puana göre) % 90’ını alan Şehit, Muharip Gazi veya Malul Gazi çocukları ikinci seçim aşaması sınavlarına kabul edilecektir.”

   Yani %5 oranında bir kontenjana dahilsiniz. Diğer taraftan 2. aşama sınavlara katılabilmek için belirlenen taban puanın da %90′ını almanız gerekiyor.

   Önkayıt sayfası içeriğini bilmiyorum. Büyük ihtimalle önkayıt sayfasında doldurulan form içerisinde özel durumunuza yönelik kısım vardır.

 16. ali bal diyor ki:

  arkadaşlar hepimize başarılar diliyorum.inş birgün aynı okulda buluşuruz ve dileklerimiz gerçek olur…

 17. emin diyor ki:

  kara astsubay meslek yüksek okuluna mülakatlara çağırılacak kişiler belli oldumu acaba araştırdım bulamadım yardımcı olursanız sevinirim

 18. emin diyor ki:

  peki teşekkürler

 19. burak bektaş diyor ki:

  hava astsubay okulunda okuyan birisi yardımcı olabilirmi birşeyler soracaktım

 20. Muhammet diyor ki:

  Ön kayıt yapdıkdan sonra en sonda olan çıktıyı almadım herhangi bi sorun olur mu acaba yardım edebilecek var mı ?

  • Editör diyor ki:

   Başvuru ekranındaki yer alan muhtemel uyarı ve notları bilemiyorum. Ancak kılavuzda “bu çıktıyı almanız yararınıza olacaktır” ifadesi var. Herhangi bir zorunluluk söz konusu değil gibi. Yani herhangi bir sorun olacağını zannetmiyorum. Yine de ilgili okulu telefonla arayarak bilgi alabilirsiniz.

 21. emre diyor ki:

  mülakatlar baslicak neredeyse daha açıklanmadımı ?

 22. Ahmet diyor ki:

  Mülakatlara girmeye hak kazandm . internette düzgün bi adres bulamadım istanbuldan gelecegim . Açık adres ve otogardan nasıl ulasailri yardımcı olurmusunuz .

 23. Gizem diyor ki:

  Merhabalar kara astsubaylığı mülakatlarına girmeye hak kazandım. Bir kaç sorum olacak mülakatlar kaç gün sürüyor ? birde benim boyum kısa kalıyor 1.60 boy 48 kilo acaba elenir miyim ?

  • Editör diyor ki:

   Astsubaylık için boy ölçülerine ulaşabileceğimiz linkler malesef çalışmıyor. Ancak aynı olacağını varsayarak Harp Okulunun boy ölçülerine göre bakabilirsiniz.
   .
   http://www.kho.edu.tr/basvuru/boy_kilo_standartlari.html
   .
   Diğer yandan askeri okullar kriterlerde genellikle daha katıdır, ama 2. seçim aşamalarına katılmaya hak kazandıysanız kesinlikle şansınızı deneyin.

 24. Filiz diyor ki:

  Anadolu sağlık meslek lisesinde tıbbi laboratuvar bölümünde okuyorum,tablo 1-2′deki okullar başvurabilir diyorsunuz fakat o okulların olduğu tabloyu bulamadım yardımcı olur musunuz? Astsubaylık myo sınavına girebilir miyim?

  • Editör diyor ki:

   Ne yazık ki bu tabloların olduğu linkler çalışmıyor. Kara Kuvvetlerinin Askeri Personel Temini sitesindeki linkler kırık. Harp okulunun sistesinde kaynak okullar arasında Meslek Liseleri yok, dolayısıyla başvuramıyorlar. Ancak Astsubay MYO ile ilgili şartlara erişemiyoruz. Bunun düzeltileceğini düşünüyoruz.
   .
   Diğer yandan başvurunuzu yapıp 2. seçim aşamalarına katılmaya hak kazandı iseniz sorun yok demektir.
   Sonraki seneler için soruyorsanız, bilgilerin açıklanması için biraz daha beklemek gerekiyor.

 25. Eray diyor ki:

  Sınavlara girmeye hak kazandım. Ön başvuru yaptığımızda aldığımız “Kara Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları Ön Kayıt Sonuç Formu”yla ilgili neler yapacağız? Bize lazım mı bundan sonra?

 26. burak diyor ki:

  bende sağlık astsubaylığına girmeye hak kazandım bu 2. sınawlarda yazılı sınawın olup olmadığını anlamdım bunu soruyorum size bide benim atlt dişlerde biraz yamukluk war o benim elenmeme etkiler mi

  • Editör diyor ki:

   2. aşama sınavlar arasında yazılı sınav yok. Sadece aşağıdaki aşamalar var (detaylı bilgi için konu ve kılavuzu inceleyin):
   - Başvuru Evraklarının Kontrolü,
   - Ön Sağlık Muayenesi,
   - Bedenî Yeterlilik Sınavı,
   - Mülakat (Görüşme),
   - Sağlık Kurulu Muayenesi.

   Diğer sorunuza gelince dış görünümü bozan bir durum söz konusu değilse sorun olmayabilir.

   • burak diyor ki:

    walla ban göre dıs gürünümü bozmuo ama yinede cok saolun admin bide bu sağlık astsubaylığına sadece sağlık cıksılılar girebilio demi :D

    • Editör diyor ki:

     Hayır, meslek liselerinden sadece Sağlık Meslek Lisesi öğrencileri başvurabiliyor. Onun haricinde meslek lisesi olmayan düz lise, anadolu lisesi gibi lise çıkışlılar da başvurabiliyor.

 27. gamze diyor ki:

  Gözlerim bozuk fakat astigmat yok bi sorun olur mu? Lise sonrasında olduğumuz için 0 aramıyorlar diye duydum,ayrıca kaç bayan astsubay alınacak herhangi bir bilgi var mı?

  • Editör diyor ki:

   Kılavuzu detaylı incelemenizde fayda var.
   Şu maddeye göre yorumu size bırakıyoruz:
   .
   (9)Derecesine bakılmaksızın (Renk körlüğü, şaşılık, miyop, hipermetrop ve astigmat) herhangi bir göz kusuru bulunmamak ve lazer ameliyatlısı olmamak,

 28. SELİN diyor ki:

  iyi günler ben de astsubay meslek yüksek okulu 2. aşamaya girmeye hak kazananlardanım bi sorum olacaktı kolumda küçük bir dikiş izi var 4 tane dikiş atılmıştı.Sol kolumun iç tarafında elime yakın polislikte pek sorun olmadı ama burada olur mu sizce???

  • Editör diyor ki:

   Bu sınavlarda anlatılanlardan duyduğumuz kadarı ile standart bir uygulama yok.
   Yani komisyon benzer durumlarda bir adayı eleyebilir iken bir diğerini geçirebiliyor, duyumlar bu yönde.
   Dikiş izi belirgin olduğunda sorun olabilecek bir durum.
   Ancak sizinkinde pek sorun olabileceğini düşünmüyorum.

 29. fatih diyor ki:

  admin benim elimde heycanlandımda titreme oluyorda girmem için sıkıntı olurmu bide 16 yaşınsayım boyum 1.67 sıkıntı cıkarma hemen cevap verseniz iyi olur

  • Editör diyor ki:

   Titreme, sözlü mülakat esnasında ÇOK BELİRGİN olarak ortaya çıkarsa elenmenize neden olabilir. Fizyolojik bir nedene bağlı ise ve sağlık kontrolünde ortaya çıkarsa gene bu risk söz konusu. Ancak heyecana bağlı sıradan bir titremeden bahsediyorsanız bu sorun olmayacaktır. Boyunuz ile ilgili bir sorun yok, standartlara uygundur.

 30. burak diyor ki:

  admin bizim 2 sınaw süresi duyduğum kadarıyla elenmediğimiz sürece bazen 3 4 gün sürüyormuş diyorlar öğrenmek istiorum teşekkürler diyelimki kaldık orada kendi basımızn caresine bakıcakmıyız yoksa orada bize yardımcı olacaklarmı

 31. kadir sakar diyor ki:

  Ben anadolu meslek lisesi ögrencisiyim bölümüm bilişim teknolojileri böyle bi şart varmı giremez veya girer die

 32. CİHAT diyor ki:

  BENİM KARA HARRP OKULU VE ASTSUBAY M.Y.O ÖN KAYIT SONUÇ FORMU KAYIP OLDU ONUDA GETİRMEK ZORUNLU YENİSİNİ NASIL ALABİLİR YADA ?

 33. tugba diyor ki:

  referans numaramı kaybettim ne yapmalıyım? tekrar nasl alabilirim ve ya nasılbulabilirim?

 34. ipek diyor ki:

  düz lisesinden mezun olan kişiler, kara harp okuluna başvuru yapabilirler mi?

 35. Musa diyor ki:

  İyi gunler Ben iki yillik muhasabe okuyorm ikknci sinif daym gecrn ikinci siniflar subaylik sinavina girmislerdi bu senede var mi bilginiz varsa cevap verirseniz cok sevnirmm

 36. oğulcan diyor ki:

  ben myo mezunuyum ayrı bır sınavamı gırmem gerekıor yoksa benımdemı ygs den aldıgım puanla basvurmam gerekıor. eger kazandıgım takdırde ne kadadr egıtım surem olacak ?

 37. furkan diyor ki:

  admin en asgari boy kaç soylermısın

 38. ali diyor ki:

  admin boy 1,64 bı sıkıntı olurmu bıde ben ticaret meslek ögrencisiyim bızım okuldan daha once mezun olanlar asgarı okullara gıttı ama meslek oldugumuzdan mat- fen bilimleri görmüyoz sadece temel matematık goruyoz ygs den alacagım ortalama toplam puan mı onemlı yoksa yukarıda yazdıgı gıbı ygs1 2 5 6 mı onemlı

 39. Merve diyor ki:

  Ben 2013 başlarında kayıt oldum fakat nerde sınava gircemi öğrenmek için jandarma.tsk sitesine grdiğde başvurmamış olarak görünüyorum neden acaba ? tekrar başvurcam ama aynı şeyin olmasından korkuyorum.

 40. mehmet diyor ki:

  kazanmayı ve olmayı çok istiyorummm

 41. mehmet diyor ki:

  kazanmayı ve olmayı çok istiyorummm
  her şeyde hayırlısı

 42. hüseyin diyor ki:

  2014 astsubay ön basvuru ne zaman öğrenebilirmiym

  • Editör diyor ki:

   Şubat ayı içerisinde açıklanmasını umuyoruz, açıklandığında sitemizde yayınlanacaktır.

 43. serkan diyor ki:

  2012 HAZİRAN LİSE MEZUNUYUM 2014 OLAN ASTSUBAYLIĞA GİREBİLİRMİYİM..?

 44. mehmet can diyor ki:

  başvurular ne zaman açıklanack acaba

 45. uğur diyor ki:

  Merhaba ben turizm meslek lisesinde okuyorum kara astsubaylığa başvuru yapabilirmiyim veya hangi askeri myo’ na başvurabilirim?

 46. serdar diyor ki:

  ön başvurular başladı mı

 47. serkan diyor ki:

  iyigünler endüstri mslk elektrk elktrnk mezunyum kara ast myo da işletmeye gideblirmiym yoksa tekn bölümemi gideblrm teşekkrler

 48. şule diyor ki:

  merhaba ben meslek lisesi çocuk gelişimi bölümü çıkışlıyım.K.K.Astsubaylığına başvuru yapabilir miyim Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.

 49. Akın diyor ki:

  Merhaba arkadaşlar ben basvurumu internet ten yaptim geçen sene ve ondan önceki senelerde astsubaylik myo ya alinan puanlari rahatlıkla gectim diyebilirim fizigim 1.78 kilo 65.. fizigim uygun mu? ayrica kafama biraz bisey takılıyor dislerimde sol ust kisimda biraz yamukluk var sizce sorun olurmu

 50. burak diyor ki:

  kolumda(direk yukarısı-onuz aşağısı) dikiş izi var okula girebilirmiyim

 51. adem diyor ki:

  arkadaşlar başvuruyu nasıl yapcaz bılen varmı

 52. Akın diyor ki:

  Dostum internetten yapacaksın
  http://www.kho.edu.tr/ONKAYIT2014/Default.aspx burdan 15 mayisa kadar sanırım hemen yap.. gönülden bu meselegi yapmak isteyene dua et yeter :) tessekur etmek istersen

 53. harun diyor ki:

  arkadşlar ön kayıt yaptım ancak çıktısını almadım bi sorun olur mu veya nasıl alabilriz

 
 

Yorum Yaz