Kara Astsubay MYO Başvuruları

Bu yazı 29 Mart 2013 tarihinde yayınlandı.
kara_astsubay_myo
Paylaş

Ön Başvuru Tarihleri: 25 Mart – 16 Mayıs
Puan Türü: YGS 1-2-5-6
Ön Başvuru linki: http://www.kho.edu.tr/kho_onkayit2013/
Başvuru Kılavuzu: http://www.kho.edu.tr/kho_onkayit2013/kl…ILAVUZ.doc

Astsubay MYO Başvuru Kılavuzu>

 

Konu ile ilgili soru ve görüşleriniz için tıklayın >

BAŞVURU 

          a.       Hangi Okullara Kayıt Yaptırabileceğim?

                   Yapılacak tek sınav; 3 (üç) okul (K.K.Astsb. MYO, GATA Sağ.Astsb. MYO ve Hv. Astsb. MYO) için geçerli olacağından, başarılı olan adaylar;

                   (1)     Kara Kuvvetleri Astsubay Meslek Yüksek Okulu,

(2)     J.Gn.K.lığı adına Kara Kuvvetleri Astsubay Meslek Yüksek Okulu,

                   (3)     GATA Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulu,

                   (4)     K.K.K.lığı adına Hava Astsubay Meslek Yüksek Okullarından herhangi birine kayıt yaptırabileceklerdir.

          b.      Başvuru Koşulları Nelerdir?

(1)     Astsubay Meslek Yüksek Okulları Yönetmeliği’nin 44’üncü maddesinde düzenlenmiş olan “Giriş Şartlarını” taşımak (K.K.Astsb. MYO’ya erkek ve bayan, GATA Sağ.Astsb. MYO ile Hv.Astsb. MYO’ya erkek adayların başvuruları kabul edilecektir.),

(2)     Askerlik hizmetini yapmamış olmak, silâhaltında bulunmamak, askerlik çağına giren adaylar için sevk tehirli olmak,

(3)     TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nin TSK askerî okullarına girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık niteliklerine uygun olmak,

(4)     Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziksel görünüşü kusursuz olmak (Ağız, çene ve diş yapısı muntazam olmak, göğüs kafesinde şekil bozukluğu bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çekecek ve göz estetiğini bozucu yara, yanık, leke, kellik, frengi ve cilt hastalığından iz bulunmamak, düztaban olmamak),

(5)     Kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve tüberküloz geçirmemiş olmak,

(6)     Frengi vb. bulaşıcı hastalığı bulunmamak,

(7)     Türkçeyi kusursuz konuşmak (Dilinde kekemelik, pepemelik, pelteklik, tutukluk vb. olmamak),

(8)     Duymasında herhangi bir kusuru bulunmamak,

(9)     Derecesine bakılmaksızın (Renk körlüğü, şaşılık, miyop, hipermetrop ve astigmat) herhangi bir göz kusuru bulunmamak ve lazer ameliyatlısı olmamak,

(10)   Sevk edileceği askerî sağlık teşkillerinden “ASKERÎ ÖĞRENCİ OLUR” kaydını içeren sağlık raporu almak,

(11)   Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devam mecburiyeti olan ve Genelkurmay Başkanlığınca onaylanan lise ve dengi okullardan 2013 yılında mezun olmuş/olacak durumda olmak veya dönemine bakılmaksızın 2012 yılında mezun olmuş olmak (kesin kayıtların başlangıcına kadar mezun olmak),

                    (12)   TABLO-1’de belirtilen kaynak okullardan ve TABLO-2’de belirtilen alanlardan mezun olmak (K.K.Astsb. MYO’ya temin edilecek bayan öğrenciler İşletme Yönetimi programına alınacaklardır. Bu kapsamda, TABLO-1 ve TABLO-2’de belirtilen programlara kaynak oluşturan okul ve alan mezunu bayan adayların başvuruları geçerli kabul edilecektir.),

(13)   2013 yılında yapılacak YGS sınavına girmek ve belirlenecek olan taban puanın üzerinde puan almak,

(14)   Yurt dışındaki okullardan mezun olanlar için lise ve dengi okullarıyla denkliğini belirten, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış belgeye sahip olmak,

(15)   Şehit, muharip gazi veya malul gazi çocuklarına kontenjanın % 5’i oranında ilave kontenjan verilecektir. Diğer adaylar için tespit edilen baraj puanının (Ortaöğretim Başarı Puanı dâhil edilmemiş ham puana göre) % 90’ını alan Şehit, Muharip Gazi veya Malul Gazi çocukları ikinci seçim aşaması sınavlarına kabul edilecektir.

(16)   En fazla 21 yaşında olmak (01 Ocak 1992 ve daha sonra doğanlar müracaat edebilir. Yaş hesaplaması; 2013 yılından gün ve ay gözetmeksizin doğum yılının çıkarılması ile hesaplanır. Örneğin; 1992 yılında doğanlar için 2013 -1992 =21 yaş),

(17)   Her ne sebeple olursa olsun yaş düzeltmesi yaptıranların düzeltmeden önceki yaşları dikkate alınır.

(18)   Başvuruda bulunan adaylarda, TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esas alınarak hazırlanan TABLO-3 (Erkek) ve TABLO-4 (Bayan)de belirtilen boy ve ağırlıkları standartları aranır.

UYARI:      Askerî sağlık teşkillerince verilecek raporlara dayanılarak sağlık durumları kuvvet özelliklerine göre Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde belirtilen esaslara uygun olmadığı tespit edilenlerin okulla ilişikleri kesilir.  

          c.       Kimler Başvuramaz?                         

(1)     Yukarıda başvuracak adaylar için “b” fıkrasında, belirtilen koşulları taşımayanlar başvuramazlar. Giriş koşullarını taşımadıkları halde yanlış bilgi vererek, asılsız belge düzenleyenlerden, okula kaydını yaptırmış olanların bu durumları eğitim-öğretim süresi içinde herhangi bir tarihte tespit edilirse, okul ile ilişikleri derhal kesilir ve haklarında yasal işlem başlatılır.

(2)     TABLO-1 ve TABLO-2’de belirtilen okul türleri ve öğrenim kollarından mezun olmak esastır. Benzeri ya da aynı müfredat ile eğitim almış olsalar dahi bu kılavuzda yer almayan okul türü ve öğrenim kollarından mezun olanlar başvuramaz.

          ç.       Başvuru İçin Hangi Okul Türü ve Öğrenim Kolundan Mezun Olmak Gerekir?

Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvuruda bulunmak için kılavuzun sonunda yer alan TABLO-1’de belirtilen okul türlerinden ve TABLO-2’de belirtilen öğrenim kollarından mezun olmak gerekmektedir.

          d.      YGS’ye Girme Zorunluluğu var mıdır? 2013 ÖSYS Aday Bilgi Formunda          “Askerî Okullara Girme İsteği” Bölümünü İşaretlemek Zorunlu mudur?

(1)     Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvurabilmek için 2013 yılında yapılacak YGS’ye girmek zorunludur.

(2)     Adayların, 2013 ÖSYS Aday Bilgi Formunda “Askerî Okullara Girme İsteği” alanını işaretlemiş ya da işaretlememiş olmalarına bakılmaksızın, başvuru kılavuzunda belirtilen usullerle (www.kkk.tsk.tr veya www.kho.edu.tr genel ağ adreslerinden) başvuru yapmaları zorunludur.

          e.       Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?

(1)     Başvurular, www.kkk.tsk.tr veya www.kho.edu.tr genel ağ adreslerinden          25 Mart-16 Mayıs 2013 tarihleri arasında (16 Mayıs 2013 saat 17.00’a kadar) yapılacaktır. Başvuru formunun genel ağ üzerinden doldurulması esnasında kendinize ait bir şifre belirleyeceksiniz. Daha sonra bu şifreyi kullanarak, kendi bilgilerinizi kontrol edebilir, varsa değişikliklerinizi yapabilirsiniz. Başvuru bilgilerinizin başkaları tarafından ulaşılıp değiştirilmemesi için, şifrenizi gizli tutmanız gerekmektedir. Ayrıca şifrenizi unuttuğunuz takdirde yeni şifre e-posta adresinize gönderileceğinden, e-posta adresinizi başvuru formuna doğru olarak girmeniz önemlidir.

(2)     Başvurunuz esnasında, mezun olduğunuz lise tür ve alanınızın uygun olduğu tüm okul ve alanlara başvurunuz doğrudan alınacaktır. Başvuru formunu doldurmayı müteakip “Başvurumu Kaydet” sekmesine bastığınızda başvurunuz tamamlanmış olacak ve karşınıza çıkacak sayfada başvurunuzla ilgili bilgiler (Okul ve alanınıza uygun olan tercihleriniz, referans numaranız vb.) yer alacaktır. Bu sayfanın çıktısını almanız veya elektronik ortama kaydetmeniz faydanıza olacaktır.

(3)     İkinci seçim aşaması sınavları Kara Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları için ortak olarak icra edileceğinden, puanınız yeterli olduğu ve belirlenen kontenjana girebildiğiniz takdirde istediğiniz okula kayıt yaptırabilirsiniz.

(4)     Genel ağ haricinde yapılan başvurular (Dilekçe, mektup vb. yöntemlerle) kabul edilmeyecek ve bu başvurulara cevap verilmeyecektir.

          f.       Başvurunuz Hangi Durumlarda Geçersiz Sayılır?

(1)     Başvuru koşullarından herhangi birini taşımıyorsanız veya bu kılavuzda belirlenen okul türü ve öğrenim kolundan mezun değilseniz, başvurunuz geçersiz sayılacaktır.

(2)     Genel ağ üzerinden başvuru yapıldıktan sonra sistem tarafından referans numarası verilmektedir. Referans numarası verilmiyorsa, başvurunuz kabul edilmemiş demektir. Başvurular esnasında başvuru şartlarına uymayan bir durumunuz olduğu takdirde program tarafından ikaz edileceksiniz. Başvurular devam ettiği sürece kendi belirlediğiniz şifre ile programa girip bilgilerinizde güncelleme yapabilir ve çözemediğiniz sorunlarla ilgili olarak verilen irtibat numaralarını arayabilirsiniz. Başvuru yapanların bilgilerinde herhangi bir hata varsa, başvuruların devam ettiği dönem içerisinde kayıtlarını düzeltmeleri gerekmektedir. Daha sonra yapılacak olan yazılı ve sözlü itirazlar dikkate alınmayacaktır.

3.       SEÇİM AŞAMALARI

          a.       Seçim Aşamalarına Kimler Çağrılacaktır?

          (1)     Başvuru koşullarını taşıyarak ön kayıt başvurusu kabul edilen adaylar;

(a)     K.K. Astsubay Meslek Yüksek Okulu için (İşletme Yönetimi Programı ve Teknik Programlar) YGS (1, 2, 3, 4, 5, 6) puan türlerinde aldıkları puanlardan en yüksek olanı esas alınarak sıralanır. İhtiyaç duyulan aday sayısına bağlı olarak “Seçim Aşamaları Çağrı Puanı” belirlenir.

(b)     GATA Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulu için YGS-1 ve YGS-2 puan türlerinde aldıkları puanlardan en yüksek olanı esas alınarak sıralanır ve ihtiyaç duyulan aday sayısına bağlı olarak “Seçim Aşamaları Çağrı Puanı” belirlenir.

©     K.K.K.lığı adına Hv.Astsb. MYO’ya alınacak adaylar için ayrı bir taban puan belirlenmez. Hv.Astsb. MYO’ya kaynak teşkil eden ve TABLO-1 ile TABLO-2’de belirtilen okul ve alanlarından mezun olan adaylar, K.K.Astsb. MYO için belirlenen taban puan ile ikinci seçim aşaması sınavlarına çağrılır.

          (2)     Başvurusu kabul edilenler arasından seçim aşamalarına çağrılanlar, www.kkk.tsk.tr veya www.kho.edu.tr genel ağ adreslerinde ilan edilecektir. Seçim aşamalarına katılmaları için çağrılan adaylara ayrıca çağrı mektubu gönderilmeyecektir. Bu nedenle, genel ağdan seçim aşamalarına katılma tarihinizi ve neler yapmanız gerektiğini öğrenme zorunluluğunuz bulunmaktadır. Mağdur olmamanız için, başvuruların tamamlanmasını müteakip Haziran ayı içerisinde durumunuzu öğrenmek üzere www.kkk.tsk.tr veya www.kho.edu.tr genel ağ adreslerini kontrol/takip etmelisiniz.

          b.      İkinci Seçim Aşaması Sınavları Ne Zaman ve Nerede Yapılacaktır?

          (1)     İkinci Seçim Aşaması Sınavları genel ağ yayımlanacak tarihte, Kara Harp Okulu Komutanlığı (Bakanlıklar/ANKARA)’nda yapılacaktır.

(2)     Otobüsle AŞTİ’ye gelen adaylar, otogardan ANKARAY’a binerek Kızılay’a, Kızılay’dan Sokullu-Dikmen dolmuşlarıyla veya yaya olarak Kara Harp Okulu Komutanlığı (Maliye Bakanlığı Yanı) 1 Numaralı Nizamiyesine gelebilirler. Burada adaylar, yetkili personel tarafından karşılanacaktır. Krokide, Kızılay yönünden nasıl gelineceği belirtilmiştir.

 

c.       İkinci Seçim Aşaması Sınavlarına Gelirken Yanınızda Neler Getireceksiniz?

          (1)     Başvuruların tamamlanmasını müteakip, ikinci seçim aşaması faaliyetleri ile ilgili hususlar www.kkk.tsk.tr ve www.kho.edu.trgenel ağ adreslerinde ilan edilecektir.

          (2)     Genel ağda yayımlanan sayfada adayların hangi yolu izleyecekleri ve seçim aşamalarına gelirken beraberlerinde neler getirecekleri ayrıntılı olarak belirtilecektir.

UYARI: YGS sonuçları açıklandıktan sonra genel ağ sayfamızı sorgulayarak durumunuzu ve yapacaklarınızı öğreniniz. Bu işlemde geç kalmanız hâlinde, seçim aşamalarına çağrılmanıza rağmen katılamayabilirsiniz.

          ç.       İkinci Seçim Aşaması Sınavları Nelerdir?

Seçim aşamaları;

          (1)     Başvuru Evraklarının Kontrolü,

          (2)     Ön Sağlık Muayenesi, 

          (3)     Bedenî Yeterlilik Sınavı,

          (4)     Mülakat (Görüşme),

          (5)     Sağlık Kurulu Muayenesi.

d.      İkinci Seçim Aşaması Sınavları Nasıl Uygulanacaktır?

          (1)     Başvuru Evraklarının Kontrolü:

Başvurular, ÖSYM’den alınan bilgiler, başvuru formunuzdaki beyanlarınız ve sınavlara getirdiğiniz belgeler göz önüne alınarak değerlendirilecektir. Bu değerlendirmede, beyanınıza göre başvuru koşullarını taşıyıp taşımadığınız, öngörülen bölümlerden mezun olup olmadığınız ve diğer hususlar değerlendirilecektir (ÖSYM’den alınan bilgilerle, beyanınız çeliştiğinde ÖSYM’den alınan bilgiler doğru kabul edilecektir.).

              (2)     Ön Sağlık Muayenesi:

             (a)     Adayların, fiziksel görünümü ile yaş, boy ve vücut ağırlığının istenen standartlarda olup olmadığı kontrol edilmektedir. TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde öngörülen kriterlere göre adayların ön sağlık muayenesi yapılmaktadır.

            (b)     Adayların maddi ve manevi kayıplara uğramaması için; adayların uygun boy ve kiloda olup olmadığından (Yaş ve cinsiyete göre boy-kilo oranları TABLO-3 ve TABLO-4’tedir.), düztabanlığı bulunmadığından, yüzünde ve vücudunda leke, yanık, derin ve uzun kesik izi bulunmadığından (Diğer nitelikler için TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği incelenebilir.) emin olarak seçim aşamalarına gelmesi önemlidir.  

              (3)     Bedenî Yeterlilik Sınavı:

            (a)     Ön sağlık muayenesinden başarı ile geçen adaylar, Bedenî Yeterlilik Sınavına alınmaktadırlar. Bu sınav; adayların çabukluk, çeviklik ve kondisyonlarını ortaya çıkaracak beş farklı branşta yapılmaktadır. Bunlar;

(I)      Barfikste kol çekme (bayan adaylar barfikste asılı bekleme),

(II)     Durarak uzun atlama,

(III)    Mekik,

(IV)    Basketbol topu fırlatma

(V)     400 m (bayan adaylar 800 m) koşu aşamalarından oluşmaktadır.

                        (b)     Bu sınava önceden hazırlanarak gelmeniz başarınızı artıracaktır. Testten alacağınız notlar, değerlendirmenize doğrudan etki edecektir. Bedenî Yeterlilik Sınavında belirlenen barajları geçemeyen adaylar elenecektir. Erkek adaylar için branşlara göre baraj dereceleri TABLO-5’te, bayan adaylar için TABLO-6’dadır.

 

            (4)     Mülakat (Görüşme):

Bu aşamada, görüşme yoluyla adayın konuşma yeteneği, ses tonu, heyecan durumu, çok yönlü düşünme, davranışlardaki denge, kendine güven gibi unsurlar gözlenerek elde edilen bilgiler değerlendirilmektedir. Adaylar 100 tam puan üzerinden değerlendirilmekte, 70 ve üstü puan alan adaylar başarılı kabul edilmektedir.

(5)     Sağlık Kurulu Muayenesi:

Seçim aşamalarında başarılı olan adaylar, “Askerî Öğrenci Olur” kararlı sağlık raporu almak amacıyla, askerî sağlık teşkillerine sevk edilmektedir.

Diğer Kuvvet Komutanlıklarının Harp Okulları veya Meslek Yüksekokulları için alınmış olan “Askerî Öğrenci Olur.” kararlı sağlık raporları geçerli kabul edilmektedir. Bu durumda olan adaylar, ayrıca askerî sağlık teşkillerine sevk edilmezler. Almış oldukları ön raporun aslı veya onaylı fotokopisi yeterli olmaktadır.

    

 e.       Değerlendirme Nasıl Yapılacaktır?

              (1)     K.K.Astsb. MYO, GATA Sağ.Astsb. MYO ve K.K.K.lığı namına Hv.Astsb. MYO’ya sivil kaynaktan başvuran adayların değerlendirilmesi:          

İkinci seçim aşamasının her sınavı 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Adaylar, bedenî yeterlilik sınavından aldıkları puanın % 15’i, mülakat sınavından aldıkları puanın % 15’i ve YGS’den aldıkları puanın [K.K. Astsubay MYO için YGS (1, 2, 3, 4, 5, 6) puanlarının en yükseği, GATA Sağlık Astsubay MYO için YGS-1 ve YGS-2 puanlarının en yükseği, K.K.K.lığı adına Hv.Astsb. MYO’ya alınacak adaylar için YGS (1, 2, 5, 6) puanlarının en yükseği] % 70’inin (Ham puana göre) toplamından oluşan sonuç puanına göre en yüksek puanlıdan başlanmak üzere sıralanarak asil ve yedek adaylar belirlenecektir. Belirlenen bu adaylardan kontenjan kadarı okullara girmeye hak kazanacaktır.

Sonuç Puanı =  YGS (100 tam puana dönüştürülmüş)(%70) + Bedenî Yeterlilik Puanı (%15) +  Mülakat Puanı (%15)

Bu yazı 4888 kere okundu. | 29 Mart 2013 tarihinde yayınlandı.
 • Site Yorum

85 adet yorum var.

 1. uğur diyor ki:

  Merhaba ben turizm meslek lisesinde okuyorum kara astsubaylığa başvuru yapabilirmiyim veya hangi askeri myo’ na başvurabilirim?

 2. serdar diyor ki:

  ön başvurular başladı mı

 3. serkan diyor ki:

  iyigünler endüstri mslk elektrk elktrnk mezunyum kara ast myo da işletmeye gideblirmiym yoksa tekn bölümemi gideblrm teşekkrler

 4. şule diyor ki:

  merhaba ben meslek lisesi çocuk gelişimi bölümü çıkışlıyım.K.K.Astsubaylığına başvuru yapabilir miyim Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.

 5. Akın diyor ki:

  Merhaba arkadaşlar ben basvurumu internet ten yaptim geçen sene ve ondan önceki senelerde astsubaylik myo ya alinan puanlari rahatlıkla gectim diyebilirim fizigim 1.78 kilo 65.. fizigim uygun mu? ayrica kafama biraz bisey takılıyor dislerimde sol ust kisimda biraz yamukluk var sizce sorun olurmu

 6. burak diyor ki:

  kolumda(direk yukarısı-onuz aşağısı) dikiş izi var okula girebilirmiyim

 7. adem diyor ki:

  arkadaşlar başvuruyu nasıl yapcaz bılen varmı

 8. Akın diyor ki:

  Dostum internetten yapacaksın
  http://www.kho.edu.tr/ONKAYIT2014/Default.aspx burdan 15 mayisa kadar sanırım hemen yap.. gönülden bu meselegi yapmak isteyene dua et yeter :) tessekur etmek istersen

 9. harun diyor ki:

  arkadşlar ön kayıt yaptım ancak çıktısını almadım bi sorun olur mu veya nasıl alabilriz

 10. Gamze diyor ki:

  Bu sitede bayanlar k.k.astsubaylığa alınır diyo ama başvuruya girdiğimde beni kabul etmiyo otomatikman k.k.astsubaylığın üstünü çiziyo. Nasıl başvuru yapacağım ?

  • Editör diyor ki:

   Gamze hanım, bu konu 2013 yılına ait. 2015 yılına ait ilanlar kısa süre içerisinde paylaşılacaktır. Sitemizden takip edebilirsiniz.

 11. veysel arıkan diyor ki:

  suratımda biraz iz var okula girebilirmiyim

 12. ilhan diyor ki:

  Sagolun

Bir yorum bırak

Facebookta bizi bulun