İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü

Bu yazı 23 Aralık 2012 tarihinde yayınlandı.
ogretmen
Paylaş

Genel Bilgiler:
Alacağı Unvan : İlköğretim Matematik Öğretmeni
Puan Türü : MF-1
Eğitim Süresi : 4

TANIM
Çalıştığı eğitim kurumunda ilköğretim 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine matematik ile ilgili eğitim veren kişidir.

GÖREVLER 
İlköğretim 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine matematik ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.
İlköğretim matematik öğretmeni , bu program çerçevesinde,
 Eğitim vereceği 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerin düzeylerine uygun bir çalışma planı hazırlar,
 Kendisine ayrılan ders saatlerinde bu planı uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
 Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,
 Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
 Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
 Alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
 Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
 Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

KULLANILAN EĞİTİM ARAÇ GEREÇ VE MATERYALLERİ
 Yıllık öğretim programları, günlük çalışma planları, not defteri, yoklama defteri,
 Ders kitapları,
 Okul araç ve gereçleri,
 Ders araç ve gereçleri.
 Maple, mathcad gibi özel bilgi matematik yazılım programları

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
İlköğretim matematik öğretmeninin alanı ve öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.
İlköğretim matematik öğretmeni olmak isteyenlerin;
 Üstün bir sayısal düşünme yeteneğine sahip,
 Matematiğe karşı ilgili ve bu alanda başarılı,
 Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
 İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,
 Dikkatli, işine özen gösteren,
 Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,
 İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
 Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
 Kendini geliştirmeye istekli ve yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
İlköğretim matematik öğretmeni, sınıfta görev yapar, görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı biraz tozlu ve gürültülüdür.Çalışmaları sırasında öğrenciler, veliler, okul yöneticileri , meslektaşları ve okul idari personeli ile iletişimde bulunur.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Mesleğin eğitimine girebilmek için,
 Lise veya dengi okul mezunu olmak,
 Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavında (LYS) başarılı olması gerekir. “İlköğretim Matematik Öğretmenliği” lisans programı için yeterli(MF-1) puanı almak gerekir.
 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “İlköğretim Matematik Öğretmenliği” lisans programı ile ilgili en az bir
yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
 Bu yüksek öğrenim programında öğrenim görmek isteyen adaylar genel liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler ve Türkçe-Matematik alanlarından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
 Anadolu Öğretmen Lisesi ve Öğretmen Lisesi adlı ortaöğretim kurumlarının “Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler, Türkçe-Matematik” Alan/kol/bölümünden mezun YGS ve LYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işleminde“İlköğretim Matematik Öğretmenliği” lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim boyunca okutulan dersler; Genel Matematik, Türkçe I-II, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I-II, Bilgisayar I II, Yabancı Dil I-II, Eğitim Bilimine Giriş, Soyut Matematik, Geometri, Eğitim Psikolojisi, Analiz I-II-III, Lineer Cebir I-II, Fizik I-II, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Analitik Geometri I-II, İstatistik ve Olasılık-I-II, Cebire Giriş, Bilim Tarihi, Özel Öğretim Yöntemleri I-II, Diferansiyel Denklemler, Türk Eğitim Tarihi, Topluma Hizmet Uygulamaları, Ölçme ve Değerlendirme, Elemanter Sayı Kuramı, Matematik Tarihi, Rehberlik, Okul Deneyimi, Sınıf Yönetimi, Özel Eğitim, Matematik Felsefesi, Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Öğretmenlik Uygulaması ve seçmeli derslerdir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN
Eğitimini tamamlayanlara “İlköğretim Matematik Öğretmenliği” lisans diploması ve “İlköğretim Matematik Öğretmeni” unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Bu programlardan mezun olanlar, resmi ve özel tüm ilköğretim kurumlarında öğretmen olarak görev yapabilecekleri gibi, görsel ve yazılı basın için çocuk programları ve çocuklara yönelik bilgisayar programları hazırlama gibi alanlarda da çalışabilirler. Ayrıca, üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademik çalışmalar yapabilirler. Ülke nüfusundaki hızlı artış, beraberinde yeni okulların açılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu durum öğretmen ihtiyacını artırmaktadır.
Kendi branşı dışında ayrıca aylık karşılığı okutabileceği dersler ; Matematik, Geometri, Analitik geometri, ileri matematik, matematik uygulamaları, mesleki matematik, astronomi ve uzay bilimleri, istatistik, araştırma teknikleri gibi derslere girebilmektedir. Ayrıca özel dershanelerde meslek öğretmenleri için ek çalışma alanı oluşturmaktadır.

EĞİTİM SONRASI KAZANÇ
 Eğitim sonunda MEB bağlı eğitim kurumlarına ‘’Öğretmen’’ olarak atananlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 9. Derecenin 1.kademesinden aylıkla göreve başlatılırlar. Bu öğretmenler yan ödeme, ek ders ücreti gibi olanaklardan da yararlanırlar.
 MEB bağlı eğitim kurumlarında her yıl okullar açılmadan önce, tüm öğretmenlere eğitim öğretime hazırlık ödeneği adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

(İşkur)

 

Bölümle ilgili Taban Puanlar ve daha fazla bilgi için tıklayın >

Bu yazı 343 kere okundu. | 23 Aralık 2012 tarihinde yayınlandı.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Facebookta bizi bulun